İnternet Yazılım Çözümleri

Devexpress Gridview buton Gizleme

Devexpress Gridview istediğimiz filtreye göre butonları gizlemek mümkün

Devexpress Gridview kullanıyorsak bazı durumlarda ve bazı satırlarda son kullanıcı için butonları gizlememiz gerekebilir. Bu durumda gridviewin commandbuttoninitialize kontrolüne biraz müdahale etmeliyiz.
Aşağıda ki örnekte durumu aktif olan firmalar için delete butonu gizlenmiştir.

 
        protected void gridview_CommandButtonInitialize(object sender, ASPxGridViewCommandButtonEventArgs e)
        {
           
            int durum = (int)gridview.GetRowValues(e.VisibleIndex, "durum");
            
             if (e.ButtonType == ColumnCommandButtonType.Delete && durum = 1)
                {
                    e.Visible = false;
                }

        }